Kontakt

Søttruphus
Vester Søttrupvej 36, Søttrup
9600 Aars

Tlf.nr.: 98 66 11 80

Mobil: 42553433

Forstander Henrik Frandsen – email: hf@soettruphus.dk

Stedfortræder Henrik K. Hansen – email: hha@soettruphus.dk

Bogholder Lene Flak – email: lene@soettruphus.dk

Personale –  email: personale@soettruphus.dk