Ledige pladser

Søttruphus har en ledig plads per. 1/9-2023

For at tilpasse efterspørgslen hos anbringende kommuner, har vi i 2016 ansøgt Socialtilsyn Nord om godkendelse af udvidelse fra 7 til 8 §107/108 Fleksible døgnpladser. Ansøgningen blev imødekommet, og vi kan derfor tilbyde samtlige døgnpladser som fleksible §107/108 døgnpladser. Samtlige boliger fremstår nu som 2- rums boliger med eget bad/toilet samt køkkenniche.