Om arbejdet

Det pædagogiske udgangspunkt:

Det pædagogiske udgangspunkt er, at der i tilrettelæggelsen af tilbud og aktiviteter tages udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og behov. Derfor er udgangs­punktet også, at bo-, undervisnings- og arbejdsdelene integreres i hinanden således, at bodel kan have karakter af undervisning i f.eks. madlavning, tøjvask m.v.

De pædagogiske nøgleord i arbejdet er:

Struktur, forudsigelighed, overskuelighed, TEACCH / billedkommunikation. Læs mere om TEACCH

Specialpædagogik:

Det er af afgørende betydning, at mennesker med autisme får støtte af professionelt personale med indgående kendskab til autisme. For mennesker med autisme kan selv små dagligdags opgaver virke kaotiske og angstfremkaldende. Denne støtte er meget individuel, men udspringer overordnet i tanken om, at struktu­rere og forudsige­liggøre det autistiske menneskes liv i bredeste forstand.

Undervisning:

Undervisning skal forstås i en bredere betydning og ikke kun som traditionel boglig undervisning.

Søttruphus vedligeholder og udvikler allerede tilegnede kundskaber og færdigheder, som f.eks. hygiejne, rengøring, madlavning, tøjvask m.m.

Det at tage tøj på, vaske sig eller sætte tallerkner i opvaskemaskine, kan for nogle beboere være en uoverskuelig opgave, som kræver professionel pædagogisk støtte og vejledning.

Søttruphus prioriterer undervisning/støtte til de aktiviteter der har til formål, at den enkelte beboer bliver så selvhjulpen som muligt.

Dagligdagen:

Dagligdag og pauser er tilrettelagt ud fra den enkeltes behov. Dagligdagen er struktureret og bliver visualiseret for den enkelte beboer.

Faste ugentlige aktiviteter er svømning, krea­tiv/værksted, udeliv og havearbejde, cykling og kasseopgaver.

I weekender arrangeres ofte ture ud af huset – det kan være strandtur, ud at spise, zoologisk have, markedsbesøg m.m. Søttruphus støtter op i ønsker fra beboerne om at opretholde kontakten til venner og tidligere bo-/aktivitetssteder.

Pårørendesamarbejde:

Søttruphus er at betragte som beboernes eget hjem – måske resten af deres liv, og vi ser det som en del af den helhedsorienterede tanke, at kontakten til beboernes familier og netværk bevares. Vi finder, det er vigtigt for beboerne at få besøg af familier og venner. Derudover er der faste arrangementer, hvor familier og venner bliver inviteret.

Personalegruppen består af:

1 forstander, 1 stedfortræder 2 social og sundhedsassistenter, 12 pædagogisk personale 1 pedel og 1 bogholder.